ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222119 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/02/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ.Κολλιδά Ε.Κακούρη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαδικασία είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Κολλιδά Σταυρούλα και την κa Ελένη Κακούρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Kollida@dei.gr και e.Kakouri@dei.gr .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εξυπηρέτηση πελατών και Προώθηση προϊόντων σε Εποχικά Σημεία Πώλησης & Προώθησης της ΔΕΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222119
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/01/2023
ΑΔ: A122417
Συμπλήρωμα 1 10/02/2023
ΑΔ: A122583
Προϋπολογισμός: € 364.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας