ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822088 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/11/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τσιλιγιάννη Αθανασία και την κa Ναυπακτίτου Μαργαρίτα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.tsiligiani@dei.gr και m.nafpaktitou@dei.gr, και τηλέφωνα :2117509181 & 2117509140 αντιστοίχως.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα σχεδίασης, υλοποίησης αυτοματοποίησης & εξαγωγής συμπερασμάτων συμπεριφοράς πελατειακής βάσης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822088
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/11/2022
ΑΔ: A121875
Προϋπολογισμός: € 498.575,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας