ΔΥΠ 903017 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/05/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/05/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ .Χατζίδου Τηλ.210 5292486
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων αέρα εισόδου συμπιεστή αεριοστροβίλου GT26/B της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 903017
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/04/2020
ΑΔ: A114935
Συμπλήρωμα 1 28/04/2020
ΑΔ: A115022
Συμπλήρωμα 2 07/05/2020
ΑΔ: A115067
Προϋπολογισμός: € 41.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας