ΔΥΠ 903012 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραιφόρου Τηλ.210 529334
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών για τις συντηρήσεις των μονάδων ΜΑΝ DOOSAN 7 & 9Κ60 ΜC - S των ΑΣΠ Κω και ΑΣΠ Χίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 903012
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/02/2020
ΑΔ: A114710
Συμπλήρωμα 1 10/03/2020
ΑΔ: A114811
Προϋπολογισμός: € 288.055,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας