ΔΥΠ - 615802 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/04/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/04/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Βενιζέλος Ιωάννης , τηλ. 210-5270826
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο 208 (Γραφείο Αποσφραγίσεων), 2ος όροφος.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Δικύκλου τύπου Scooter στην κατηγορία των 300cc.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 615802
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/03/2018
ΑΔ: A102686
Συμπλήρωμα 1 02/04/2018
ΑΔ: A102763
Προϋπολογισμός: € 4.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας