ΔΥΠ 611813 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/02/2018 - 11:15

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.210 5270815
Υποβολή: ΔΕΗ /ΔΥΠ
Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν όσοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους: Γ. Γούλα, 210-5270815, 210-5241623, g.goulas@dei.com.gr Β. Κουγεμήτρο, 210-5270935, v.kougwmitros@dei.com.gr Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα,

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά πετρελαίου diesel με βυτιοφόρα οχήματα στις εγκαταστάσεις των σταθμών της ΔΕΗ στις Κύθνο, Αμοργό, Σίφνο, Σέριφο από τα λιμάνια των αντίστοιχων νησιών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 611813
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/02/2018
ΑΔ: A101445
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας