ΔΥΠ 611010 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2020 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καραχάλιος Τηλ.210 5292530
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συνολικής ποσότητας 49.000 Κgr Διαλύματος Βρωμιούχου Νατρίου (ΝaBr) 40%, που θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) περίπου έτος

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 611010
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/02/2020
ΑΔ: A114712
Συμπλήρωμα 1 17/03/2020
ΑΔ: A114856
Προϋπολογισμός: € 83.300,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας