ΔΥΠ 601801 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/11/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/11/2018 - 10:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αρετή Στάθη Tηλ, 210 5270919
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Αρετή Στάθη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.stathi@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 52 70 919) ή με τηλεμοιοτυπία/fax (+30 210 52 32 597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, καδοτροχού μονού θαλάμου εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 601801
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/09/2018
ΑΔ: A105574
Συμπλήρωμα 1 08/10/2018
ΑΔ: A105613
Συμπλήρωμα 2 19/10/2018
ΑΔ: A105669
Συμπλήρωμα 3 06/11/2018
ΑΔ: A105739
Προϋπολογισμός: € 150.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας