ΔΥΠ 600905 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/08/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/09/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270804
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 208, οδός Στουρνάρη, αριθμός 55, όροφος 2ος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός καινούργιου δίκυκλου οχήματος τύπου SCOOTER στην κατηγορία κυβισμού των 300cc

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 600905
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 06/08/2019
ΑΔ: A110991
Προϋπολογισμός: € 5.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας