ΔΥΠ - 600802 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/10/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/09/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Τηλ. 210-5270805
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ/ΔΥΠ Στουρνάρη 55/104 32 ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για μηχανήματα TEREX O & K τύπου RH170 και CAT 6040 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 600802
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/07/2018
ΑΔ: A105328
Συμπλήρωμα 1 02/10/2018
ΑΔ: A105602
Προϋπολογισμός: € 2.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας