ΔΥΠ - 52119054 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/09/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/10/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΤΗΛ.2105270902 ΚΑΙ Α.ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.2105270927
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ Στουρνάρη 55, T.K. 104 32 Αθήνα

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Αιτημάτων Αλλαγών του Συστήματος SAP/ERP

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 52119054
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/08/2019
ΑΔ: A111031
Συμπλήρωμα 1 13/09/2019
ΑΔ: A111144
Προϋπολογισμός: € 300.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας