ΔΥΠ - 52119017 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/03/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Τσονοπούλου και Ε. Κοτσαλή Τηλ.210-5270927 ,210-5270833
Υποβολή: Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ)
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ) οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αδειών Χρήσης SAP/ERP

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 52119017
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/03/2019
ΑΔ: A107265
Προϋπολογισμός: € 220.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας