ΔΥΠ-52118071 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/01/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/01/2019 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου Τηλ.210 5270927
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 10432, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση μελέτης Προγραμματισμού Ανθρωπίνων Πόρων (Manpower Planning) με έμφαση στο κόστος εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ανανέωση του προσωπικού και την ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό της Επιχείρησης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-52118071
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/12/2018
ΑΔ: A106963
Συμπλήρωμα 1 09/01/2019
ΑΔ: A107003
Προϋπολογισμός: € 25.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας