ΔΥΠ 52118005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/02/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Τσονοπούλου, τηλ. (+30) 210 5270902 / 210 5270927 ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό (+30) 210 5232597
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ
Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, Γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών τήρησης και διαχείρισης των στοιχείων του Μετοχολογίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52118005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/02/2018
ΑΔ: A101403
Προϋπολογισμός: € 33.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας