ΔΥΠ 51918011 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/07/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/07/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Μυρωνάκη Τηλ.210 5270850
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα αφαλάτωσης (όσμωση Νο.3) του ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51918011
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/05/2018
ΑΔ: A103024
Συμπλήρωμα 1 08/06/2018
ΑΔ: A104162
Συμπλήρωμα 2 14/06/2018
ΑΔ: A104182
Συμπλήρωμα 3 03/07/2018
ΑΔ: A104280
Προϋπολογισμός: € 99.642,75 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας