ΔΥΠ 51819027 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μάρκου Ν. & Τσιλιγιάννη Α. (N.Markou@dei.com.gr) και (A.Tsiligiani@dei.com.gr), τηλεφωνικά (2105270824 & 2105270837) ή με Fax (2105232597).
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών Call Center για προώθηση & πώληση φυσικού αερίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51819027
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/04/2019
ΑΔ: A108507
Προϋπολογισμός: € 200.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας