ΔΥΠ 51718Δ00001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/05/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Σαρρή Τηλ.210 5270861
Υποβολή: ΔΕΗ /ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ειρ. Σαρρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση ei.sarri@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270861) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sapwasrmprd.dei.gr/irj/portal εφεξής Σύστημα ή Σύστημα SRM ΔΕΗ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Εμπορίας (ΓΔΕ) σε θέματα εξυπηρέτησης, πληροφόρησης και διαχείρισης έργου, με επίκεντρο το κεντρικό σύστημα SAP ISU και τα συστήματα πληροφόρησης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51718Δ00001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/03/2018
ΑΔ: A102747
Συμπλήρωμα 1 02/04/2018
ΑΔ: A102764
Συμπλήρωμα 2 30/04/2018
ΑΔ: A102897
Συμπλήρωμα 3 08/05/2018
ΑΔ: A102956
Προϋπολογισμός: € 309.984 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας
CPV 72266000
NUTS EL30

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Euro517-18-Δ-00001 Λήψη