ΔΥΠ 51718003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/03/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Θ.Κεφαλίδης Τηλ.210 5270925
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο Γραφείο Αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Mετάκληση ξένων τεχνικών για επίβλεψη συντήρησης της Μονάδος τύπου Siemens SGT600 του ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51718003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/02/2018
ΑΔ: A101501
Συμπλήρωμα 1 06/03/2018
ΑΔ: A102616
Συμπλήρωμα 2 22/03/2018
ΑΔ: A102709
Συμπλήρωμα 3 23/03/2018
ΑΔ: A102720
Προϋπολογισμός: € 130.792,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας