ΔΥΠ - 1517 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/05/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/05/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E.Bασιλοπούλου Τηλ.210 5292680
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση 1ης βαθμίδας HSPT του Α/Σ Νο 5 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 1517
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/03/2020
ΑΔ: A114839
Συμπλήρωμα 1 24/03/2020
ΑΔ: A114894
Συμπλήρωμα 2 01/04/2020
ΑΔ: A114928
Συμπλήρωμα 3 04/05/2020
ΑΔ: A115050
Προϋπολογισμός: € 96.359,10 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας