ΔΠΕΚΕ 52024012 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/02/2024 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Τραϊφόρου Κ. Κλεπετσάνη
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου, αριθ. 68, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Γ. Τραϊφόρου και Κ. Κλεπετσάνη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.traiforou@dei.gr και k.klepetsani@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) κατά ISO 50001:2018

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 52024012
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/02/2024
ΑΔ: A125444
15/02/2024
ΑΔ: A125515
19/02/2024
ΑΔ: A125534
Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας