ΔΠΕΚΕ 51824057 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/05/2024 - 18:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη Ε.Κακούρη
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ) Πανεπιστημίου, αριθ. 68, Τ.Κ. 10431 Τσιλιγιάννη Αθ. (τηλ. +30 2117509181) a.tsiligiani@ppcgroup.com κα Κακούρη Ε. (τηλ. +30 2117509142) e.kakouri@ppcgroup.com κο Αγγελίδη Θ. (+30 6972253502) T.angelidis@ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου ,με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου και υπηρεσιών υποστήριξης call center

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 51824057
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/04/2024
ΑΔ: A126029
Συμπλήρωμα 1 18/05/2024
ΑΔ: A126200
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας