ΔΑΕ 24041 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Αυγερινόπουλος Ε. Παπαθανασίου
Υποβολή: ΔΑΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Π. Αυγερινόπουλο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο P.Avgerinopoulos@ppcgroup.com ή την κα. Ε. Παπαθανασίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο El.Papathanasiou@ppcgroup.com. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση χρηματοκιβωτίων, μηχανών καταμέτρησης & ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων και μηχανών καταμέτρησης & ταξινόμησης νομισμάτων για τα Καταστήματα της Εμπορίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε), στην Ελληνική Επικράτεια.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΑΕ 24041
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
11/06/2024
ΑΔ: A126350
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας