ΚΕΝΕΔ/01/2023 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/04/2023 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. Παρθενίου, e-mail: p.partheniou@dei.gr & Γ. Χαρίση, e-mail: g.harisi@dei.gr
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΚΕΝΕΔ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝ/ΧΗ ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΕΝΕΔ/01/2023
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/03/2023
ΑΔ: A122762
Προϋπολογισμός: € 475.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Λήψη
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη