ΔΥΣ/2224101 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/02/2024 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. Παντελεάκη, τηλ: 210 5292696, ko.panteleaki@dei.gr & Μ. Μιχοπούλου, τηλ: 210 5293590, m.michopoulou@dei.gr
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18, 20, 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΟ Ο.Τ. 25 Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΣ/2224101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2024
ΑΔ: A125503
Προϋπολογισμός: € 310.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
CPV
NUTS

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Λήψη
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη