ΔΠΛΡ-5754220001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/09/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καρεσιώτη Σταυρούλα Τηλ. 2117507604
Υποβολή: Αθήνα

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τομείς της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754220001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/09/2022
ΑΔ: A121369
Προϋπολογισμός: € 115.256,16 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής