Διεύθυνση Πληροφορικής

Διέυθυνση: Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8828236

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Πληροφορικής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200002 Υπηρεσίες επισκόπησης του πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων για την συμμόρφωσή του με το πρότυπο ασφαλείας ISO/IEC 27001:2013 εμπλουτισμένου με το ISO/IEC 27701:2019» 01/06/2020 Σε Παράταση 80.000 ΑΘΗΝΑ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200004 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας Ψηφιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων στην Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. 05/06/2020 Σε Παράταση 149.000 ΑΘΗΝΑ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200005 Παροχή Εξειδικευμένων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής 12/06/2020 376.800 ΑΘΗΝΑ