Διεύθυνση Πληροφορικής

Διέυθυνση: Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8828236

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Πληροφορικής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200008 Παροχή Υπηρεσιών Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Δικτύου Ε-net 21/09/2020 Σε Παράταση 32.000 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200011 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής για ανάπτυξη και συντήρηση web based εφαρμογών 29/09/2020 72.000 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200010 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής στον Τομέα Συστημάτων Γραφείου της Διεύθυνσης Πληροφορικής 01/10/2020 108000 Αθήνα