Διεύθυνση Πληροφορικής

Διέυθυνση: Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8828236

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Πληροφορικής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210002 (1) Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σχετικά με θέματα Προμηθειών και Προϋπολογισμού στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής 22/02/2021 Σε Παράταση 61.200 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5751210003 Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στις διαδικασίες Προμηθειών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ ΑΕ 22/02/2021 27.000 gramdplr@dei.com.gr