Διεύθυνση Πληροφορικής

Διέυθυνση: Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8828236

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Πληροφορικής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5752190004 Μίσθωση 4.000 αδειών χρήσης υπηρεσιών Cloud Office 365 F1 28/06/2019 Σε Παράταση 153.600 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5752190008 Ανανέωση Μίσθωσης Αδειών Χρήσης λογισμικού Symantec Endpoint Protection 26/06/2019 100.000 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5752190005 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ ΑΕ. 11/07/2019 442.970 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5752190007 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κάλυψη Παραγωγικών και Λειτουργικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ ΑΕ. 11/07/2019 338.330 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5752190006 Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Δικτύου E-net 12/07/2019 90.000 H ΔΕΗ ΑΕ/Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 107, 4ος όροφος, Γραφείο 403.