ΔΕΘΥΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-250-2023-005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/03/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 25210 61613
Υποβολή: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ tenderONE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ tenderONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση οχήματος για τη μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Θησαυρού από τη Δράμα και αντίστροφα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-250-2023-005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/02/2023
ΑΔ: A122655
Προϋπολογισμός: € 43800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ