ΔΕΘΥΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-250-2023-002 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/02/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/02/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 25210 61613
Υποβολή: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ compareONE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ compareONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Αντλιών για το Σύστημα Αποστράγγισης του ΥΗΣ Θησαυρού

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-250-2023-002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/02/2023
ΑΔ: A122401
Συμπλήρωμα 1 14/02/2023
ΑΔ: A122616
Προϋπολογισμός: € 29500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ