ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-1200074663 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/07/2021 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης, Τηλ.: 23310 44047 - 45
Υποβολή: Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής Συγκρότημα Αλιάκμονα Τ.Θ. 150 , 591 32 Βέροια ΤΗΛ. 23310 44044-5
Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής Συγκρότημα Αλιάκμονα Τ.Θ. 150 , 591 32 Βέροια ΤΗΛ. 23310 44044-5

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-1200074663
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/07/2021
ΑΔ: A118839
Προϋπολογισμός: € 23760 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ