ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗ-ΑΣΩ-Ζ220-1200087642 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Καταργήθηκε 2023)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/10/2022 - 13:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης, τηλ.:. 23310 44044 (εσωτ. 257), 23310 43193
Υποβολή: ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΥΠ Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων Τ.Θ. 150 , 591 32 Βέροια ΤΗΛ. 23310 44047-45

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΙΣΘΩΣΗ 5ΘΕΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΤΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ KAI ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗ-ΑΣΩ-Ζ220-1200087642
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/10/2022
ΑΔ: A121710
Προϋπολογισμός: € 64008 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Καταργήθηκε 2023)