ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-Z220-1200074790 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/06/2021 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΛΟΥ, Τηλ.: 2464032249
Υποβολή: ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ & ΙΛΑΡΙΩΝΑ Τ.Θ.30 , 50500 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΛ. 24640 32249
ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ & ΙΛΑΡΙΩΝΑ Τ.Θ.30 , 50500 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΛ. 24640 32249

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση 5θέσιου Οχήματος ΤΑΞΙ για την μεταφορά του προσωπικού του ΥΗΣ Ιλαρίωνα από Κοζάνη –Σταθμό & επιστροφή καθημερινά

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-Z220-1200074790
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/06/2021
ΑΔ: A118742
Προϋπολογισμός: € 37230 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ