ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-1200095086 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Καταργήθηκε 2023)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2023 - 13:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αντωνίου Θωµαή, τηλ. 23310-44044 εσωτ. 270
Υποβολή: ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωµάτων
∆ιεύθυνση Εκµετάλλευσης ΘΥΠ Συγκρότηµα Αλιάκµονα ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωµάτων Τ.Θ. 150 , 591 32 Βέροια ΤΗΛ. 23310 44044-45

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-1200095086
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/05/2023
ΑΔ: A123514
Προϋπολογισμός: € 51220 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Καταργήθηκε 2023)