ΔΕΘΥΠ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-1700003944 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Καταργήθηκε 2023)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/08/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Μπεναβίδου/Ε.Πεταλωτή: Τηλ: 25310 60211/60234. Τεχνικός αρμόδιος: Κ. Λεπίδας, Τηλ:25310 60288.
Υποβολή: στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2022-2023

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-1700003944
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/08/2022
ΑΔ: A121253
Προϋπολογισμός: € 34740 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Καταργήθηκε 2023)