ΔΕΘΥΠ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-1200076439 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/06/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Μπεναβίδου / Ε.Πεταλωτή Τηλ: 25310 60211/60234 / Τεχνικός αρμόδιος Αθ. Καμπάταγης Τηλ:25310 60228
Υποβολή: www.marketsite.gr ή www.cosmo-one.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
www.marketsite.gr ή www.cosmo-one.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-1200076439
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/06/2022
ΑΔ: A119993
Προϋπολογισμός: € 48830 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ