ΔΕΘΥΠ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ-Ζ220-1200075823 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/08/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ: 2641098284
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΧΕΛΩΟΥ/ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ)
ΔΕΗ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΧΕΛΩΟΥ/ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση λεωφορείου 18-22 θέσεων για τη μεταφορά προσωπικού βάρδιας ΥΗΣ Στράτου και ΥΗΣ Καστρακίου του Συγκροτήματος Αχελώου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ-Ζ220-1200075823
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/07/2021
ΑΔ: A118867
Προϋπολογισμός: € 30000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ