ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣΑ-1200088726 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/02/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/02/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Μακρής. Τηλ.: 22230-26261
Υποβολή: στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ανταλλακτικών επισκευής ρυθμιστικών βαλβίδων τροφοδοτικού νερού MASONEILAN DRESSER 21000-41000 της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣΑ-1200088726
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 24/01/2023
ΑΔ: A122423
Συμπλήρωμα 2 01/02/2023
ΑΔ: A122503
Προϋπολογισμός: € 28140 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ