ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣΑ-1200082842 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/08/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/09/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Μακρής, Τηλ: 22230-26261
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, Τ.Κ. 34500, Αλιβέρι
ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, Τ.Κ. 34500, Αλιβέρι

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια : φίλτρων άμμου πλήρης με τα ανταλλακτικά τους για το σύστημα αφαλάτωσης της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣΑ-1200082842
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 08/08/2022
ΑΔ: A121260
Προϋπολογισμός: € 15124 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ