ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣ_Κ-Λ_1200083807 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/08/2022

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Καταργήθηκε 2023)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/08/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Διακήρυξη: Σ. Ρώμα, Τηλ: 22920-64186 / Για Τεχνικό Αντικείμενο: Β. Φλωρίδης, Τηλ. 2292064367, Α. Μαρτίνης, Τηλ. 2292064156, Χ. Σαρλάνης, Τηλ. 2292064380
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση οκτώ (8) συστημάτων φορτιστών – ανορθωτών αδιάλειπτης τάσης και προμήθεια υλικών στην Μονάδα V ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣ_Κ-Λ_1200083807
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/07/2022
ΑΔ: A121215
Συμπλήρωμα 1 04/08/2022
ΑΔ: A121249
Προϋπολογισμός: € 66100 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Καταργήθηκε 2023)