ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200083969 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/07/2022 - 13:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Καμπούτας Παναγιώτης, τηλ.: 2381 0 26174 / κα Θ. Αντωνίου, τηλ.: 2331 0 44041
Υποβολή: ΥΗΣ Άγρας - Εδεσσαίος

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΥΠ Συγκρότημα Αλιάκμονα/ ΥΗΣ Άγρας - Εδεσσαίος Τ.Θ. 4 , 582 00 Εδεσσα ΤΗΛ. 2381 0 26174

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΩΡΑΡΙΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΗΣ ΑΓΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200083969
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/06/2022
ΑΔ: A121037
Προϋπολογισμός: € 42300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ