ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200074401 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/06/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Ι. Κρουσταλλακίδης, τηλ.: 2381023667 / κ. Π. Τάνος, τηλ.: 2381026174
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ ΑΓΡΑ, 3ο χλμ. Ε.Ο ΕΔΕΣΣΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΘ 4, ΤΚ 58200
ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ ΑΓΡΑ, 3ο χλμ. Ε.Ο ΕΔΕΣΣΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΘ 4, ΤΚ 58200

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στη λίμνη Νησίου (Εγκαταστάσεις του ΥΗΣ ΑΓΡΑ)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200074401
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 27000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ