ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ-228 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/03/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/04/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αργύριος Λεβισιανού. Tηλ.: 210 8231599 εσωτ.1107
Υποβολή: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : https://www.marketsite.gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση Εσωτερικής Υπηρεσίας ΑΣΠ Λέσβου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ-228
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/02/2022
ΑΔ: A119656
11/03/2022
ΑΔ: A119699
Συμπλήρωμα 2 30/03/2022
ΑΔ: A119714
Προϋπολογισμός: € 450.000€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων