ΔΜΚΘ - 11 21 5101 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/11/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/12/2022 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Α. Ζαχαριουδάκη και Φ. Καράγγελη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις Α.Ζacharioudakis@dei.gr και F.Karangelis@dei.gr.
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΘ), οδός Αριστοτέλους, αριθ. 30-32, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, τηλέφωνο 0030 - 210/8232599.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ - EPC/ TURN-KEY PROJECT) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ Φ.Α. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 140 ΜWth ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΜΚΘ - 11 21 5101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/07/2022
ΑΔ: A121131
16/09/2022
ΑΔ: A121485
03/11/2022
ΑΔ: A121851
14/11/2022
ΑΔ: A121957
Προϋπολογισμός: € 18.000.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη