Ζ200 1200065685 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/05/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2020 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Φιλάκη Τηλ.:2463052286 Email e.filaki@dei.com.gr
Υποβολή: ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών, 23ο ΧΛΜ ΠΕΟ Κοζάνης - Πτολεμαϊδας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πλήρης αύλακας περιφοράς ανωδομής εκσκαφέων KRUPP C700 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: Ζ200 1200065685
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/05/2020
ΑΔ: A115084
Συμπλήρωμα 1 19/05/2020
ΑΔ: A115109
Προϋπολογισμός: € 87.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας