Ζ200 1200058086/1 (Επαν/ψη) Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/07/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/07/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ρ.Παραστατίδου Τηλ.:2463052515 Ε.Φιλάκη Τηλ.:2463052286
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΛΥΛΚΔΜ/ΤΣΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι ο Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών της ΔΛΥΛΚΔΜ, 23ο ΧΛΜ Παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαίδας. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ρ. Παραστατίδου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο o.parastatidou@dei.com.gr και την κ. Ε.Φιλάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.filaki@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ηλεκτροκινητήρας 250 KW 6 KV

Πρόσκληση: Τεύχος: Ζ200 1200058086/1 (Επαν/ψη)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/06/2019
ΑΔ: A109814
Συμπλήρωμα 1 12/07/2019
ΑΔ: A109889
Προϋπολογισμός: € 35.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας