2019.340/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/06/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ, τηλ. 0030 24630 52359
Υποβολή: ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Παλαμά Αχιλλέα και Παπαδόπουλο Χρήστο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Palamas@dei.com.gr και C.Papadopoulos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 2463052237 και +30 2463052271).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση δενδροφυτευμένων εκτάσεων και χώρων πρασίνου του ΛΚΔΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: 2019.340/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/05/2019
ΑΔ: A108651
Προϋπολογισμός: € 132.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας