2019.207/ΛΚΔΜ Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/05/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ, τηλ.0030 24630 52359, FAX 0030 2463052237
Υποβολή: ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Παλαμά Αχιλλέα για τη διαγωνιστική διαδικασία και Λιάβα Αναστάσιο για τα τεχνικά θέματα του Έργου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Palamas@dei.com.gr και A.Liavas@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302463052237).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις δρόμων 2019 στο ΛΚΔΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: 2019.207/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/05/2019
ΑΔ: A108613
Προϋπολογισμός: € 372.183,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας