2018.300/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/04/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/05/2018 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ Α.Παλαμάς τηλ: 0030 24630 52283
Υποβολή: ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Α. Παλαμά Τηλ.: 0030 24630 52283 και για τεχνικά θέματα από τον κ. Α. Γκαγκάρη Τηλ: 0030 24630 52428

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επαναπεριέλιξη δακτυλιοφόρων δρομέων εξαπολικών ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης (6KV) του ΛΚΔΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: 2018.300/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/01/2018
ΑΔ: A101331
Αρχική Ανακ. 20/02/2018
ΑΔ: A101502
Συμπλήρωμα 1 26/04/2018
ΑΔ: A102884
Προϋπολογισμός: € 474.344 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD Λήψη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Λήψη
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Νο 1 "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ " Λήψη
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Νο 2 ¨ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ¨ Λήψη