ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200003793 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/10/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/10/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρη, email: D.Kontargyris@dei.com.gr, τηλ.: 27910 22151-52 εσ. 32220 fax: (+30 27910 24392).
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Υποβολή Πρόσφορων Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200003793
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/09/2020
ΑΔ: A116641
30/09/2020
ΑΔ: A116667
Συμπλήρωμα 2 07/10/2020
ΑΔ: A116694
Συμπλήρωμα 3 12/10/2020
ΑΔ: A116721
Προϋπολογισμός: € 100.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης