ΔΚΥΟΡ-177 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/03/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/04/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Ι. Λιαροδήμου, τηλ. 210 5109487, e-mail: i.liarodimou@dei.com.gr
Υποβολή: Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ε. Δουγαλή, για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109518, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και την κα. Ι. Λιαροδήμου, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109487, e-mail: i.liarodimou@dei.com.gr αντίστοιχα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ-177
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/11/2017
ΑΔ: A100227
Συμπλήρωμα 1 16/12/2017
ΑΔ: A100228
Συμπλήρωμα 1 19/12/2017
ΑΔ: A100230
Συμπλήρωμα 2 27/01/2018
ΑΔ: A101351
Συμπλήρωμα 2 30/01/2018
ΑΔ: A101377
Συμπλήρωμα 3 28/02/2018
ΑΔ: A101543
Συμπλήρωμα 3 02/03/2018
ΑΔ: A102602
Προϋπολογισμός: € 20.000.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Λήψη
3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη
6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη
7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
9 ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Λήψη
10 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
11 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Λήψη
12 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λήψη
13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Λήψη
14 ESPD Λήψη
15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 15 1 2018 Λήψη
16 TENDER CLARIFICATIONS Λήψη
17 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Λήψη
18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Λήψη
19 TENDER CLARIFICATIONS 20.02.2018 Λήψη
20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 27.02.2018 Λήψη
21TENDER CLARIFICATIONS 07.03.2018 Λήψη
22ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 07.03.18 Λήψη
23TENDER CLARIFICATIONS 08.03.2018 Λήψη
24ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΚΥΟΡ 09.03.2018 Λήψη