2023.381/ΛΚΔΜ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/02/2024

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/02/2024 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΛΚΔΜ/ Κ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΣΕ&Υ
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από την κα. Χ. Σελιμίδου Τηλ.: 0030 24630 52359 και για τεχνικά θέματα από την κα. Δ. Βελιοπούλου Τηλ: 0030 24630 52810

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 200.000 τόνων λιγνίτη από το bunker Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 2,55 x 10^6 τόνων λιγνίτη από το bunker του ορυχείου Μαυροπηγής προς τα δάπεδα του νέου bunker Πτολεμαΐδας V

Πρόσκληση: Τεύχος: 2023.381/ΛΚΔΜ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
22/01/2024
ΑΔ: A125325
Συμπλήρωμα 1 15/02/2024
ΑΔ: A125507
Προϋπολογισμός: € 4.249.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας